Wielki Post 2014 – Środa II tygodnia

Apostołowie nie byli doskonali, dlatego Pan Jezus ich formował. O. Piotr Stroceń wspomina biskupa wileńskiego bł. Jerzego Matulewicza. Na czym więc polega służba…? Franciszkańskie rekolekcje internetowe na Wielki Post 2014 „Twoje miłosierdzie”. Rozważanie na środę II tygodnia Wielkiego Postu.

Rozważanie na uroczystość św. Józefa