Wielki Post 2014 – Wtorek II tygodnia

O płycie nagrobnej pewnego grzesznika (będącego malkontentem), którą roztrzaskał piorun. Nie doczekał on (grzesznik, nie piorun) ukończenia swego dzieła, ale za to ukazuje nam o co chodzi w Ewangelii. Franciszkańskie rekolekcje internetowe na Wielki Post 2014 „Twoje miłosierdzie”. Rozważanie na wtorek II tygodnia Wielkiego Postu prowadzi o. Marek Dettlaff OFMConv.

Liturgia Słowa