Wielki Post 2011 – I Niedziela

Druga część tegorocznego cyklu Wielki Post 2011 – rozważanie o. Michała Nowaka OFMConv na temat Liturgii Słowa I Niedzieli wielkopostnej.

Czytania:
PIERWSZE CZYTANIE (Rdz 2,7-9;3,1-7)
PSALM RESPONSORYJNY (Ps 51,3-4.5-6a.12-13.14 i 17)
DRUGIE CZYTANIE DŁUŻSZE (Rz 5,12-19)
EWANGELIA (Mt 4,1-11)

Przejdź do całych tekstów Liturgii Słowa
Muzyka: br. Patefon