Słowo dla Ciebie – III Niedziela Wielkiego Postu 2012

Franciszkańskie rozważania Słowa Bożego na Wielki Post 2012 – Słowo dla Ciebie, przygotowaneprzez FranciszkanieTV. III Niedziela Wielkiego Postu – rozważanie prowadzi o. Michał Nowak OFMConv.

I czytanie – Wj 20,1-17
Psalm – Ps 19,8.9.10.11
II czytanie – 1 Kor 1,22-25
Ewangelia – J 2,13-25