Wielki Post 2014 – Piątek II tygodnia

Dzień targowy na Zarzeczu w Wilnie: o handlu w Liturgii Słowa, o srebrnikach, które Pan Bóg pozostawia człowiekowi, o przekleństwie pustej studni i za co kupuje się dusze: brat Patefon rozważa Słowo na piątek II tygodnia Wielkiego Postu. Franciszkańskie rekolekcje internetowe na Wielki Post 2014 „Twoje miłosierdzie”.

Liturgia Słowa