Wielki Post 2014 – Środa V tygodnia

Przed bramą więzienia na Rossie, nieopodal miejsca, gdzie namalowany został obraz Jezusa Miłosiernego, o. Marek opowiada o swoich wizytach duszpasterskich wśród uwięzionych i o ich świadectwie bycia wolnymi mimo krat. Franciszkańskie rekolekcje internetowe na Wielki Post 2014 „Twoje miłosierdzie”. Rozważanie na wtorek V tygodnia Wielkiego Postu.

Liturgia Słowa