Franciszkańska pielgrzymka 2011 – świadectwo Roberta

Świadectwo Roberta z Elbląga dane pod koniec pielgrzymowania we franciszkańskiej grupie Franciszek Elbląg z Elbląga do Częstochowy w 2011 r. Więcej na stronie http://www.franciszek.elblag.pl