Słowotwórczy | IV niedziela zwykła | 30.01.2022

Liturgia słowa IV niedzieli zwykłej koncentruje nas na miłości Boga, która przybiera różne postacie. Prorok Jeremiasz przypomina nam o tej miłości, która powołuje nas do istnienia. Św. Paweł przedstawia całe jej bogactwo w swoim słynnym hymnie. W Ewangelii widzimy natomiast Jezusa, który głosi słowa trudne. Trudne na tyle, że mieszkańcy Nazaretu chcą Go zabić. Są to jednak słowa prawdy o ludzkim sercu, która umożliwia przyjęcie miłości Boga.

Liturgia Słowa 30.01.2022
1. czytanie (Jr 1, 4-5. 17-19)
Psalm (Ps 71 (70), 1-2. 3-4a. 5-6b. 15ab i 17)
2. czytanie (1 Kor 12, 31 – 13, 13)
Aklamacja (Por. Łk 4, 18)
Ewangelia (Łk 4, 21-30)

—————————
#słowotwórczy
Czy można powiedzieć o człowieku, że jest „słowotwórczy”? Wydaje się, że tak, choć to nie do końca zbieżne z podstawowym znaczeniem tego słowa.
Co robiłby ktoś taki? Może w myśl tego słowa, tworzyłby nowe słowa?

Czy natomiast o Bogu można by powiedzieć, że jest „słowotwórczy”? Jak najbardziej. To przecież On tworzy ten świat przez słowo.

I tak prawdziwie „słowotwórczy” ludzie, to nie ci, którzy tworzą nowe słowa, ale ci, którzy pozwalają na to, by słowo Boga tworzyło ich.
Słuchanie „słowotwórczego” Boga, który w swojej niezwykłej pomysłowości ciągle przez swoje słowo tworzy ten świat, to najbardziej twórcze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić.

„Słowotwórczy” to komentarze do czytań mszalnych przypadających w niedziele i uroczystości, które przygotowują nasi bracia.
Chcemy razem z Wami dać się tworzyć słowu Boga.

Category: Film, mniejsi