202. Kapituła Generalna – Bracia – twarze

W sobotę 18 maja 2019 roku w klasztorze „Sacro Convento” w Asyżu rozpoczęła się 202. Kapituła generalna zwyczajna Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanów).

Wydarzenia związane z kapitułą można śledzić na portalu: www.capgenofmconv.org