Słowo dla Ciebie – Niedziela Palmowa 2012

Franciszkańskie rozważania Słowa Bożego na Wielki Post 2012 – Słowo dla Ciebie, przygotowane przez FranciszkanieTV
Niedziela Palmowa – rozważanie prowadzi o. Michał Nowak OFMConv.

I czytanie – Iz 50,4-7
Psalm – Ps 22,8-9.17-18a.19-20.23-24
II czytanie – Flp 2,6-11
Ewangelia – Mk 14,1-15,47