Tryptyk: Życie – śmierć – dzisiaj

Film Tryptyk z okazji 30. rocznicy śmierci męczenników Z Pariacoto – „ŻYCIE – ŚMIERĆ – DZISIAJ” 9.08.1991 -9.08.2021

9 sierpnia 1991 r. w Pariacoto w Peru z rąk terrorystów zginęli dwaj młodzi franciszkanie – bł. Michał Tomaszek i bł. Zbigniew Strzałkowski. W roku 2021 przypada 30. rocznica śmierci Męczenników z Pariacoto. Hasłem wiodącym tej rocznicy są słowa: „Posłańcy pokoju, aż do męczeństwa”, ponieważ wierzymy, że tego pokoju bardzo nam potrzeba w naszych środowiskach: pracy, parafiach, domach, rodzinach, wspólnotach.

Bł. Michał Tomaszek i bł. Zbigniew Strzałkowski zginęli za wiarę w Tego, który obdarza nas prawdziwym pokojem, dlatego ufamy, że wypraszają pokój, którego nam tak bardzo potrzeba.

 

Modlitwa o uproszenie łask za wstawiennictwem bł. Michała i bł. Zbigniewa, Męczenników z Pariacoto

Boże, który powołałeś błogosławionych Michała i Zbigniewa, kapłanów,
do naśladowania Chrystusa za wzorem św. Franciszka z Asyżu,
i dla dobra ludu im powierzonego
umocniłeś ich Twoim Duchem aż do męczeństwa,
spraw, abyśmy za ich wstawiennictwem wzrastali w miłości do Ciebie
i w łaskawej służbie wobec najmniejszych.
Udziel nam również łaski…,o którą prosimy
za wstawiennictwem błogosławionych Męczenników z Pariacoto
i ucz nas zawsze wypełniać Twoją świętą wolę.
Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego
Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.