2. część Kapituły krakowskiej prowincji Franciszkanów

Od 14 do 19. maja 2012 r., w Harmężach koło Oświęcimia odbywała się druga część Zwyczajnej Kapituły Prowincjalnej, Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów). Zakonnicy wybrali przełożonych dla swoich klasztorów i opracowali Program dla Prowincji na najbliższe cztery lata.

Category: Film, Formacja