Pasterka u franciszkanów 2010

Pasterka u gdyńskich franciszkanów sprawowana tradycyjnie o północy. Po liturgii wszyscy udali się do szopki, a potem – w kościele – duszpasterze i wierni łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia. www.gdynia.franciszkanie.pl