IX Zjazd MI Polski Północnej

Czy Rycerstwo Niepokalanej jest ruchem tylko Maryjnym? Co jest fundamentem duchowości MI? Dlaczego św. Maksymilian mógłby być patronem „Roku Wiary”? Takie pytania padały podczas tegorocznego zjazdu Rycerstwa Niepokalanej Polski Północnej, który odbył się w dniach 24 i 25 listopada 2012 r. w Centrum MI w Ostródzie. Więcej o spotkaniu na stronie Prowincji św. Maksymiliana.