Odpust 2018 w Ostródzie: kazanie

Święcenia 2017

9:29

IX Zjazd MI Polski Północnej

14:47
14:35

Święto Prowincji 2010

7:39

Święto Prowincji 2010