Po spotkaniu w Asyżu – o. Roman Zioła OFMConv

O. Roman Zioła OFM Conv, Dyrektor Domu św. Maksymiliana w Gdańsku, opowiada o spotkaniu z Benedyktem XVI w Asyżu 27 X 2011 r., gdzie Ojciec Święty, wraz z przedstawicielami religii, modlił się o pokój i pozdrawia z Placu św. Piotra w Rzymie.