Porcjunkula – Transitus 2009

Krótki filmi ukazujący Porcjunkulę w Bazylice Matki Bożej Anielskiej w Asyżu podczas Transitusu (nabożeństwo upamiętniające śmierć świętego Ojca Franciszka) 3 października 2009 r.