Asyż: Celebracja w Porcjunkuli

W ramach 200. Kapituły Braci Mniejszych Konwentualnych, która trwa się właśnie w Asyżu, 28 stycznia 2013 r. odbyła się w bazylice Matki Bożej Anielskiej celebracja w przeddzień wyboru Ministra Generalnego.

Oficjalna strona Kapituły