Kapituła Generalna 2013

2:11

Paz y bien en el Señor

5:33
1:36

Asyż: Pozdrowienia Generała

17:15

Asyż: Celebracja w Porcjunkuli

9:14

Asyż: Nabożeństwo pokutne

15:31

Asyż: Wywiady z Definitorami

0:19
5:55

Asyż: Dary Delegatów