Kapituła Generalna 2013 – wstęp

Oto krótki wstęp filmowy, który będzie towarzyszył wszystkim publikacjom wideo z Kapituły Generalnej Braci Mniejszych Konwentualnych, która odbywa się w Asyżu w dniach od 19 stycznia do 17 lutego 2013 r.

Oficjalna strona Kapituły