Asyż: Dary Delegatów

Asyż, 200. Kapituła Generalna Braci Mniejszych Konwentualnych.

Po pierwszych nieszporach niedzielnych, przy udziale chóru Bazyliki papieskiej św. Franciszka, bracia zeszli do krypty św. Franciszka, gdzie przy grobie swojego Zakonodawcy wzywali Ducha Świętego, aby towarzyszył im w obradach Kapituły.
Każdy z przełożonych wyższych (prowincjałowie, kustosze) oraz odpowiedzialni za delegatury w procesji podchodzili w kierunku grobu Świętego, gdzie – w symbolicznym geście – składali na ręce Ministra generalnego fra Marco Tasca album fotograficzny ze zdjęciami wszystkich wspólnot i klasztorów oraz publikacje dotyczące historii własnej jurysdykcji.

Więcej na: http://bit.ly/VtiHNi