Ewangelizacja w Burkina Faso

Chrześcijaństwo przybyło do Burkina Faso wraz z Ojcami Białymi przed 110 laty. Jest to dość krótki czas by powiedzieć, czy i jak będzie się rozwijać wiara w Jezusa w tym kraju.

Fundacja Sięgnij Nieba

Misją Fundacji Sięgnij NIEBA jest krzewienie idei niesienia pomocy osobom w potrzebie. Robimy to poprzez upowszechnianie informacji na temat działalności rekomendowanych placówek niosących pomoc charytatywną, opiekuńczą, edukacyjną lub humanitarną osobom najbardziej potrzebującym.

Stawiamy na efektywność. Nie tworzymy kolejnych struktur administracyjnych, lecz bazujemy na doświadczeniu, wiedzy i zapleczu organizacyjnym wybranych placówek. W ten sposób promowana przez nas działalność niesienia pomocy osobom w potrzebie staje się najbardziej efektywna i dociera tam gdzie powinna.

Bez pośredników, bez zbędnych kosztów. Naszą ambicją jest by Twoje wsparcie finansowe szło bezpośrednio na pomoc osobom w potrzebie. Stąd wszystkie wydatki związane z prowadzeniem Fundacji pokrywamy z funduszy własnych. Natomiast Twoja pomoc finansowa idzie bezpośrednio na wskazany cel.

Fundacja działa pod patronatem Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Warszawie.