Dożywianie dzieci w Burkina Faso

Problem przewlekłego niedożywienia dzieci jest jedną z ukrytych katastrof Burkina Faso. Zwrócili na to szczególną uwagę franciszkańscy misjonarze z Sabou. Początkowo (rok 2005) dokarmiano niedożywione dzieci na terenie misji przy parafialnym kościele. Działania misjonarzy były wówczas skoncentrowane na samym dożywianiu, jednak bardzo szybko zauważono, że potrzeby za tym idące są o wiele większe – dalsze konsultacje, leczenie i kuracja dzieci. Stąd w roku 2008 wybudowano Centrum Edukacji Matek i Dożywiania Dzieci, które stało się podwaliną budowy Centrum Medycznego w Sabou.

Fundacja Sięgnij Nieba

Misją Fundacji Sięgnij NIEBA jest krzewienie idei niesienia pomocy osobom w potrzebie. Robimy to poprzez upowszechnianie informacji na temat działalności rekomendowanych placówek niosących pomoc charytatywną, opiekuńczą, edukacyjną lub humanitarną osobom najbardziej potrzebującym.

Stawiamy na efektywność. Nie tworzymy kolejnych struktur administracyjnych, lecz bazujemy na doświadczeniu, wiedzy i zapleczu organizacyjnym wybranych placówek. W ten sposób promowana przez nas działalność niesienia pomocy osobom w potrzebie staje się najbardziej efektywna i dociera tam gdzie powinna.

Bez pośredników, bez zbędnych kosztów. Naszą ambicją jest by Twoje wsparcie finansowe szło bezpośrednio na pomoc osobom w potrzebie. Stąd wszystkie wydatki związane z prowadzeniem Fundacji pokrywamy z funduszy własnych. Natomiast Twoja pomoc finansowa idzie bezpośrednio na wskazany cel.

Fundacja działa pod patronatem Prowincji Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Warszawie.