Woreczek ryżu dla Kenii

Zgodnie z raportem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 1/3 populacji świata jest niedożywiona, 1/3 głoduje. Porcja 100 g ryżu to dla wielu jedyny posi- łek w ciągu całego dnia.

Nawiązując do Orędzia Ojca Świętego, w lutym 2012 roku, w rozpoczynają- cym się wówczas okresie Wielkiego Postu, duszpasterstwo studentów i absolwentów Porcjunkula działające przy poznańskim kościele ojców franciszkanów na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu, zorganizowało akcję „Woreczek ryżu”.

Akcja miała trzy wymiary: – postu – w wybranym dniu WORECZEK RYŻU staje się dla nas, jeżeli

to możliwe, jedynym posiłkiem; – jałmużny – pieniądze, które przeznaczylibyśmy na posiłki, składamy jako

ofiarę dla potrzebujących; – modlitwy – wspominamy w modlitwie ubogich, głodnych i cierpiących.

Woreczki ryżu rozprowadzaliśmy po akademickich Mszach Świętych w każdą niedzielę i środę Wielkiego Postu. Chcieliśmy zrobić coś konkretnego, podkreślić, że istotnym wymiarem, o którym często zapominamy, są post, jałmużna i modli- twa. W okresie przygotowującym do świąt Zmartwychwstania Pańskiego, chcemy też pamiętać o najuboższych, głodujących, dla których stugramowy woreczek ryżu to często jedyny posiłek w ciągu dnia. Swoim postem chcieliśmy tego doświadczyć i być bliżej najbiedniejszych, pomagając im również materialnie. Wspieramy ubo- gich i głodujących w stolicy Kenii, Nairobi, gdzie Ojcowie Franciszkanie Gdańskiej Prowincji Św. Maksymiliana prowadzą swoją działalność misyjną. Oprócz prac w narodowym Sanktuarium Maryjnym w Subukii oraz duszpasterstwie parafial- nym posługują ubogim, żyjącym w slumsach Nairobi, chorym na AIDS, prowadzą szkoły, ośrodki zdrowia czy domy rehabilitacyjne dla osieroconych lub – molesto- wanych przez swoich krewnych – dziewcząt. Jest to posługa wymagająca dużego poświęcenia, cierpliwości, czasu, ale i środków finansowych. To jest konkretny cel, coś, co możemy zaoferować w czasie Wielkiego Postu najuboższym i sobie…

 

Dowiedz się więcej

 

Category: Film, Misje