minister generalny

Poświęcenie klasztoru w Wilnie

1:36

Asyż: Pozdrowienia Generała

5:55

Asyż: Dary Delegatów

5:59
27:50
13:31

Spotkanie CEO w Łodzi-Łagiewnikach