Zaproszeniena jubileusz prowincji św. Maksymiliana

Minister Prowincjalny o. Adam Kalinowski, w rozmowie z o. Romanem Zioła, dyrektorem Domu św. Maksymiliana w Gdańsku, zaprasza na 25-lecie prowincji św. Maksymiliana Braci Mniejszych Konwentualnych. Świętowanie rozpocznie się 15 X 2011 r. w Gdańsku, w kościele Trójcy Świętej, a następnie przeniesie się na Wyspę św. Franciszka.