Rycerz Niepokalanej, październik 2021 AUDIO

Rycerz Niepokalanej

00:00:00 – Słowo od Świętego
00:02:50 – Słowo od Redaktora
00:06:10 – Maryja św. Ojca Franciszka, O. Piotr Bielenin OFMConv
00:26:06 – Za co kocham św. Ojca Franciszka z Asyżu, Rycerz Niepokalanej
00:38:13 – „Miłości Bożej rozwarła wierzeje”, O. Jan M. Olszewski OFMConv
00:53:33 – Beatyfikacja Ojca Maksymiliana „Wspomnienie”, O. Celestyn Napiórkowski OFMConv
01:19:50 – Ostatnia wola Prymasa Tysiąclecia, O. Sławomir Gajda OFMConv
01:37:26 – Żyjąc Słowem, O. dr Tomasz Szymczak OFMConv
01:55:17 – Formacja – Wyzwolicielka, Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski
02:01:06 – Rycerz przysięgę godnie złożyć musi, O. Jan M. Olszewski OFMConv
02:10:04 – Intencja Rycerstwa Niepokalanej, Praca
02:14:02 – Opowiadanie, Podręcznik do mówienia kazań, O. dr Tomasz Szymczak OFMConv