Rycerz Niepokalanej, czerwiec 2021 AUDIO

Rycerz Niepokalanej

Słowo od Świętego – 53’’

Słowo od redaktora – 2’40’’

O Jezu, Synu Maryi… – 6’22’’
O. Jan M. Olszewski OFMConv

„A wy za kogo Mnie uważacie?” – 26’44’’
Ks. dr Marek Dziewiecki

„Nieznajomość Słowa Bożego
jest nieznajomością Chrystusa” – 40’02’’
Beata Piekutowska

Ludzki wymiar Tajemnicy Odkupienia – 54’29’’
Św. Jan Paweł II

Powiem ci, kim jesteś – 59’44’’
O. Piotr Szczepański OFMConv

Pragniemy świętych kapłanów – 1:13’22’’
Katarzyna Mróz

Żyjąc Słowem – 1:23’45’’
O. dr Tomasz Szymczak OFMConv

80. rocznica męczeńskiej śmierci
św. Maksymiliana, Auschwitz – 1:42’12’’
O. Paulin Sotowski OFMConv

Cała piękna – 1:55’54’’
Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski

Rycerz to cały-człowiek – 2:02’25’’
O. Jan M. Olszewski OFMConv

Jedz, bo nie urośniesz – 2:10’20’’
Ks. Jacek Pędziwiatr

Opowiadanie – Ucieczka – 2:14’53’’
O. dr Tomasz Szymczak OFMConv