Rycerz Niepokalanej, lipiec/sierpień 2021 AUDIO

Rycerz Niepokalanej

00:00:00 – Słowo od Świętego
00:02:33 – Słowo od Redaktora
00:06:17 – Miłość i misja, Wywiad z Carlosem A. Trovarellim OFMConv,
ministrem generalnym Zakonu Braci Mniejszych
00:23:45 – Po co nam męczeństwo św. Ojca Maksymiliana? O. dr hab. Ignacy Kosmana OFMConv
00:34:44 – Nadzieje św. Ojca Maksymiliana, Rycerz Niepokalanej
00:47:00 – Nie możemy opuścić ludzi…, Anna Dąbrowska
01:03:00 – Współczesne formy męczeństwa, Ks. dr Marek Dziewiecki
01:10:52 – Słowa wciąż aktualne, Męczennik miłości, Św. Jan Paweł II
01:17:37 – Zamiast komentarza, Z życia mojego i Ojca Maksymiliana, Franciszek Gajowniczek
01:35:52 – Żyjąc Słowem, Komentarz do Ewangelii, O. dr Tomasz Szymczak OFMConv
02:07:03 – 80. rocznica męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana, „Tylko miłość jest siłą twórczą”
O. Paulin Sotowski OFMConv
02:35:11 – Formacja, Święty Korzeń, Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski
02:41:10 – Rycerz winien wolnym być, O. Jan M. Olszewski OFMConv
02:50:47 – Intencja Rycerstwa Niepokalanej, Lipiec – Lekcje z autentyczności
02:56:42 – Intencja Rycerstwa Niepokalanej, Sierpień – Sens życia
02:56:35 – Strumień życia, Br. Maksymilian Owsiany OFMConv