Rycerz Niepokalanej, wrzesień 2021 AUDIO

Rycerz Niepokalanej

00:00:00 – Słowo od Świętego
00:02:12 – Słowo od Redaktora
00:05:50 – Maryja – najpiękniejsza Pośredniczka, Wincenty Łaszewski
00:18:10 – Wymodlić dziecko przez Maryję, Magdalena Kamińska
00:30:30 – „W Tobie dobroci poryw miłosierny”, O. Jan M. Olszewski OFMConv
00:50:00 – Mój Prymas Tysiąclecia, Rycerz Niepokalanej
01:03:40 – O maryjności Sługi Bożego, Stefana Kardynała Wyszyńskiego
O. Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv
01:14:18 – Słowa wciąż aktualne, Wstawiennictwo Matki łaski Bożej, Św. Jan Paweł II
01:22:25 – Zamiast komentarza, Tota Tua Maryjo
01:36:06 – Żyjąc Słowem, O. dr Tomasz Szymczak OFMConv
01:49:56 – Otwarta Brama niebios, Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski
01:55:56 – Rycerz bruździć się boi, O. Jan M. Olszewski OFMConv
02:03:56 – Intencja Rycerstwa Niepokalanej, Redakcja „Rycerza Niepokalanej”
02:07:11 – Opowiadanie, Gdzie jest niebo? O. dr Tomasz Szymczak OFMConv