Rycerz Niepokalanej, wrzesień 2022 AUDIO

Rycerz Niepokalanej

00:00:00 – Intro
00:01:08 – Słowo od Świętego
00:02:50 – Słowo od Redaktora
00:06:41 – O pogłębieniu nabożeństwa do Niepokalanej, O. Maksymilian Kolbe
00:14:23 – Pokora – deficytowa cnota, Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS
00:25:02 – Właściwa ocena, O. Izydor Koźbiał OFMConv
00:32:39 – Ojcowie Pustyni – pokora radykalna, O. dr Jerzy Szyran OFMConv
00:48:36 – Jeśli chcesz pokoju…, O. Roman Soczewka OFMConv
00:58:32 – „Rycerz Niepokalanej” laureatem Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka.
01:02:04 – Droga pokory nie jest drogą rezygnacji, lecz odwagi, Benedykt XVI
Komentarz do Ewangelii O. dr Tomasz Szymczak OFMConv
01:13:46 – XXIII Niedziela zwykła
01:18:06 – XXIV Niedziela zwykła
01:25:27 – XXV Niedziela zwykła
01:31:22 – XXVI Niedziela zwykła
01:36:50 – Formacja, Królowa Pokoju w świecie, Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski
01:42:51 – Formacja, Rycerz pierwej służy, O. Jan M. Olszewski OFMConv
01:54:57 – Intencja Rycerstwa Niepokalanej, Czuwajcie i módlcie się… O. Marek Kiedrowicz OFMConv
02:00:12 – Opowiadanie, Znasz modlitwę Jana Chrzciciela, mistrza pokory? O. dr Tomasz Szymczak OFMConv