Rycerz Niepokalanej, październik 2022 AUDIO

Rycerz Niepokalanej

00:00:00 – Intro
00:01:04 – Słowo od Świętego
00:02:52 – Słowo od Redaktora
00:07:09 – Problemy życia wewnętrznego, O. Maksymilian Kolbe
00:19:22 – Biblijny etos pracy, Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS
00:31:54 – Pracować z pasją, O. dr Jerzy Szyran OFMConv
00:43:15 – Praca jako przejaw Bożego miłosierdzia, Rycerz Niepokalanej
00:55:55 – Kanonizacja Ojca Kolbego, O. Paulin Sotowski OFMConv
01:11:02 – Słowa wciąż aktualne, Praca a duchowość człowieka, Benedykt XVI
Komentarz do Ewangelii O. dr Tomasz Szymczak OFMConv
01:20:47 – 27 Niedziela Zwykła
01:24:24 – 28 Niedziela Zwykła
01:28:02 – 29 Niedziela Zwykła
01:31:03 – 30 Niedziela Zwykła
01:34:15 – 31 Niedziela Zwykła
01:39:04 – Brama niebios, Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski
01:44:34 – Rycerz to więcej niż sługa, O. Jan M. Olszewski OFMConv
01:56:17 – Intencja Rycerstwa Niepokalanej, Rycerska walka 42 O. Marek Kiedrowicz OFMConv
02:02:08 – Opowieści z lasu, Jak się nie naśmiejesz, to się zwolnij, O. dr Tomasz Szymczak OFMConv