Rycerz Niepokalanej, kwiecień 2022 AUDIO

Rycerz Niepokalanej

00:00:00 – Intro
00:01:02 – Modlitwa franciszkańska
00:02:52 – Słowo od Świętego
00:04:21 – Słowo od Redaktora
00:07:50 – „Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę” (Mdr 13,5), Ks. dr Grzegorz Dziewulski
00:22:59 – Piękno w starożytnym świecie greckim i w Piśmie Świętym, Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS
00:36:25 -100 lat „Rycerza Niepokalanej” Jeśli wyrzucą cię drzwiami, wejdź oknem, O. dr Jerzy Szyran OFMConv
00:49:04 – 100 lat „Rycerza Niepokalanej”, Wielkie dobro, O. Sławomir Gajda OFMConv
00:57:37 – Żyjąc Słowem, Komentarz do Ewangelii, O. dr Tomasz Szymczak OFMConv
01:25:00 – Formacja, Jutrzenka nowego świata, Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski
01:32:20 – Formacja, Rycerz najwznioślejszego ideału szuka, O. Jan M. Olszewski OFMConv
01:46:07 – Intencja Rycerstwa Niepokalanej, Którędy do nieba? O. Marek Kiedrowicz OFMConv
01:51:32 – Opowieści z lasu, A najpiękniejsza na świecie jest… księżniczka! O. dr Tomasz Szymczak OFMConv
02:04:45 – Dobra książka, Bonum est diffusivum sui – Dobro ponad wszystko, Dr Barbara Trygar
02:18:06 – Jak walczyć zwycięsko? Św. Maksymilian M. Kolbe