Wielki Post 2014 – Piątek III tygodnia

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem… O. Marek Dettlaff OFMConv sprzed kościoła św. Ignacego w Wilnie wskazuje, co dla bł. ks. Michała Sopoćki było wypełnieniem tego przykazania, a także co każdy z nas winien umiłować. Franciszkańskie rekolekcje internetowe na Wielki Post 2014 „Twoje miłosierdzie”. Rozważanie na piątek III tygodnia Wielkiego Postu.

Liturgia Słowa