Rycerz Niepokalanej, luty 2022 AUDIO

Rycerz Niepokalanej

00:00:00 – Intro
00:01:00 – Słowo od Świętego
00:03:24 – Słowo od Redaktora
00:06:25 – Prawda, O. Maksymilian Maria Kolbe
00:13:47 – Stosunek religii chrześcijańskiej do prawdy jako miejsce jej uwiarygodnienia, Ks. dr Grzegorz Dziewulski
00:27:09 – Prawda w starożytnym świecie greckim i w Piśmie Świętym, Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło MS
00:39:47 – Czy prawda się zmienia? O. Maksymilian Maria Kolbe
00:46:23 – 100 lat „Rycerza Niepokalanej”, Relacja z uroczystości
00:53:25 – Błogosławieństwo Ojca Świętego Franciszka
00:57:24 – Żyjąc Słowem, O. dr Tomasz Szymczak OFMConv
01:17:47 – Formacja, Przez Krzyż do chwały, Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski
01:24:50 – Formacja, Rycerz akoladą obolały, O. Jan M. Olszewski OFMConv
01:45:05 – Intencja Rycerstwa Niepokalanej, Zachować się jak trzeba, O. Marek Kiedrowicz OFMConv
01:40:16 – Opowiadanie, Wino, królowie, kobiety i prawda, O. dr Tomasz Szymczak OFMConv