Rycerz Niepokalanej, styczeń 2022 AUDIO

Rycerz Niepokalanej

00:00:00 – Intro
00:00:50 – Słowo od Świętego
00:02:15 – Słowo od Redaktora
00:06:22 – „…a «Rycerz» idzie!” Rozmowa z O. Grzegorzem Bartosikiem OFMConv, Prowincjałem Prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Polsce
00:21:00 – Jak powstaje „Rycerz Niepokalanej”
00:34:58 – Z konferencji św. Ojca Maksymiliana M. Kolbego
00:41:46 – Prasa katolicka koniecznie potrzebna! O. Paulin Sotowski OFMConv
00:54:22 – Niepokalana, oto nasz wspólny ideał. Rozmowa z Miquelem Bordasem Prószyńskim, Prezesem Rycerstwa Niepokalanej
01:09:20 – Żyjąc Słowem Spotkać Słowo, O. dr Tomasz Szymczak OFMConv
01:28:53 – Wierna i nienaruszona Dziewica, Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski
01:36:33 – Rycerz przez Panią swą pasowany, O. Jan M. Olszewski OFMConv
01:47:50 – Intencja Rycerstwa Niepokalanej, Spadek, O. Marek Kiedrowicz OFMConv
01:52:46 – Dusze pełne słońca, Opowiadanie O. dr Tomasz Szymczak OFMConv