Rycerz Niepokalanej, maj 2024 r. – AUDIO

00:00:00 – Intro
00:01:16 – Słowo od Świętego
00:02:50 – Słowo od Redaktora
00:06:58 – Szanuj rodziców, a będziesz błogosławiony! Ks. dr Marek Dziewiecki
00:18:49 – Czcij ojca swego i matkę swoją, O. dr hab. Ignacy Kosmana OFMConv
00:29:44 – List czwarty, O. dr Jerzy Szyran OFMConv
Żyjąc Słowem
Komentarz do Ewangelii, O. Mateusz Stachowski OFMConv
00:40:04 – 5 maja 2024, VI Niedziela Wielkanocna
00:45:05 – 12 maja 2024, VII Niedziela Wielkanocna
00:49:39 – 19 maja 2024, Zesłanie Ducha Świętego
00:54:00 – 26 maja 2024, Uroczystość Najświętszej Trójcy
Formacja
00:58:37 – Credo, to znaczy – Wierzę, Wierzę w Ducha Świętego, O. prof. Zdzisław J. Kijas OFMConv
50-lecie adhortacji „Marialis cultus”
01:06:05 – Kult maryjny – „głębia mądrości i szczyt religijności”, Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski
01:17:25 – O Najświętszej Maryi Pannie, Do Panny mądrej, Dr hab. Monika Waluś
01:28:25 – Wspólnota z misją, Cibele Battistini
Intencja Rycerstwa Niepokalanej
01:33:20 – „Ziarnko do ziarnka…”, O. dr Grzegorz Stroczyński OFMConv
01:39:55 – Opowiadanie, Przykazanie o wywieszaniu flagi, O. dr Tomasz Szymczak OFMConv