o. Mateusz Stachowski

Brat i pociecha (Korynt): Po X 2

Milczenie Mateusza: 25 II 2023

Adwent 2022 – zapowiedź 2