Rycerz Niepokalanej, grudzień 2021 AUDIO

Rycerz Niepokalanej

00:00:00 – Słowo od Świętego
00:02:20 – Słowo od redaktora
00:04:55 – Maryja – nasza Radość, S. Anna M. Pudełko AP
00:17:55 – Radość Franciszka, O. Piotr Bielenin OFMConv
00:31:16 – Cieszę się jak wariat, O. dr Jerzy Szyran OFMConv
00:41:10 – Spójrz na oblicze, co do Chrystusa najpodobniejsze, O. Jan M. Olszewski OFMConv
00:56:37 – Ślady bł. Stefana kard. Wyszyńskiego w Niepokalanowie, O. Roman Aleksander Soczewka OFMConv
01:16:09 – Słowa wciąż aktualne, Radość serca, Św. Jan Paweł II
01:20:03 – Żyjąc Słowem, Komentarz do Ewangelii, O. dr Tomasz Szymczak OFMConv
01:36:19 – Formacja, Krzak gorejący, Ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski
01:42:50 – Rycerz ślubowanie Damie swego serca składa, O. Jan M. Olszewski OFMConv
01:54:50 – Intencja Rycerstwa Niepokalanej, Czułość Boga
01:59:25 – Abba Włodzimierz, 24 sposoby na radość, O. dr Tomasz Szymczak OFMConv