7 czerwca – liturgiczne wspomnienie Męczenników z Pariacoto

7 czerwca – liturgiczne wspomnienie Męczenników z Pariacoto. 5 grudnia 2020 roku – piąta rocznica beatyfikacji.

BIURO PROMOCJI KULTU MĘCZENNIKÓW Z PARIACOTO – bł. Michała Tomaszka i bł. Zbigniewa Strzałkowskiego
ul. Hetmana Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków, tel: +48 12 42 86 111, mail: meczennicy@franciszkanie.pl

http://meczennicy.franciszkanie.pl/