Bł. Zbigniew Strzałkowski – w odkrytych kadrach filmu z Peru z 1989r.

Bł. Zbigniew Strzałkowski – w odkrytych kadrach filmu z Peru z 1989r.

BIURO PROMOCJI KULTU MĘCZENNIKÓW Z PARIACOTO – bł. Michała Tomaszka i bł. Zbigniewa Strzałkowskiego, ul. Hetmana Żółkiewskiego 14, 31-539 Kraków, tel: +48 12 42 86 111, mail: meczennicy@franciszkanie.pl

http://meczennicy.franciszkanie.pl/