Męczennicy z Peru – Nieśmiertelni

Michał Tomaszek i Zbigniew Strzałkowski – polscy franciszkanie i misjonarze, męczennicy. Żyli „wśród ludzi” i głosili Słowo Boże. Terroryści Komunistycznej Partii Peru „Świetlisty Szlak” zamordowali ich, twierdząc, że poniżali lud, rozdzielając żywność pochodzącą od imperialistów, że religia jest opium dla ludu, że głosząc pokój i podejmując działania ewangelizacyjne oraz charytatywne, usypiają lud po to, aby masy nie podejmowały zrywu rewolucyjnego.

5 grudnia 2015 r. o. Michał Tomaszek i o. Zbigniew Strzałkowski zostali beatyfikowani.

www.swm.pl/niesmiertelni

słowa: Arkadio – Arkadiusz Zbozień
śpiew: Arkadio – Arkadiusz Zbozień, Kinga Kielich
muzyka: Andrzej Roemer i MRR