33. Franciszkańskie Spotkanie Młodych – formuła

Drodzy! Mamy już wieści o tym, jak będzie przebiegać najbliższe Spotkanie. Ufamy, że podjęliśmy słuszną decyzję. Pamiętajcie o FSM w modlitwach, my pamiętamy o Was.

www.fsm.franciszkanie.pl