33 FSM #online 1/3

Tematem 33 FSM-u on-line jest „Tożsamość”. Jak wygląda Franciszkańskie Spotkanie Młodych widziane oczyma mieszkańców Kalwarii Pacławskiej i okolic?

Więcej na stronie https://fsm.franciszkanie.pl/