31. FSM – Dzień 5

Wielu młodych ludzi zebranych i zjednoczonych przez Chrystusa – tak można w skrócie scharakteryzować FSM.

Szczegółowa relacja na stronie http://fsm.franciszkanie.pl/