31. Franciszkańskie Spotkanie Młodych – zapowiedź

Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia
(Rdz 2, 7)

Hasłem 31 Franciszkańskiego Spotkania Młodych w Kalwarii Pacławskiej, które odbędzie się w dniach 22-28 lipca 2018 r., będzie TCHNIENIE.

Ruach – Boskie Tchnienie, zostało udzielone człowiekowi przez Stwórcę w momencie stworzenia. Ten życiodajny oddech, powiew stwórczej mocy Boga, wyróżnił człowieka spośród wszelkich innych stworzeń. Tchnienie Ojca towarzyszyło Jego dzieciom przez całą historię zbawienia w mądrości patriarchów, słowie danym prorokom, dążeniu do dobra i zgodzie na wolę Stwórcy. Pełnię Bożego tchnienia objawia Jezus Chrystus, który tchnął na apostołów Ducha Świętego i dał im swoją niezwykłą moc kontynuowania dzieła odnowy świata.

Podczas 31 Franciszkańskiego Spotkania Młodych postaramy się odkryć na nowo to Boskie Tchnienie w nas samych w Kościele i otaczającym nas świecie. Będziemy poznawać Osobę Ducha Świętego, która jest bardzo bliska wszystkim ochrzczonym.

Kalwaria jest szczególnym miejscem, gdzie Duch Pański obdarowuje przebywających tam, dlatego czeka nas niezwykłe spotkanie z Trzecią Osobą Boską.

Będą nam pomagać w tym franciszkanie, wolontariusze, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty, wspólne rozmowy, nabożeństwa i piękna liturgia.

Każdy zostanie obdarowany!

 A Duch i Oblubienica mówią:
„Przyjdź!”
A kto słyszy, niech powie:
„Przyjdź!”
I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie…
(Ap 22, 17)

za: fsm.franciszkanie.pl