Franciszkańscy poeci: o. Marek Adam Dettlaff

O. Marek Adam Dettlaff OFM Conv, od wielu lat pracujący w Wilnie (Litwa) czyta wiersze ze swego tomu “Tobie Wilno” (Wilno 2011) w kolejnym odcinku cyklu “Franciszkańscy poeci”.