Wola Boża i znaki jej rozeznawania według św. Maksymiliana Marii Kolbego

Katecheza ta została wygłoszona przez o. Roberta Twardokusa OFMConv. (byłego asystenta MI Polski Północnej) z myślą o członkach Rycerstwa Niepokalanej Polski Północnej.

Zachęcamy do odwiedzania i promowania strony MI Polski Północnej https://www.rycerstwoniepokalanej.org

Podczas katechezy wykorzystano teksty z Pism i Konferencji Ascetycznych Św. Maksymiliana Kolbe wydanych w Niepokalanowie. Wykorzystano również teksty z książki o. Józefa Kaźmierczaka OFMConv pt: „Czytanki o. Św. Maksymilianie Marii Kolbem w 70. rocznicę męczeńskiej śmierci” wydanej w Niepokalanowie.