A Twój Bóg? Jaki jest?

Homilia o. Michała Nowaka, asystenta prowincjalnego ds. MI, wygłoszona podczas XIX Zjazdu Rycerstwa Niepokalanej Polski Północnej 12 XI 2022 r. w Gdyni.

Rycerstwo Niepokalanej Polski Północnej: https://www.rycerstwoniepokalanej.org/

Category: Film, Homilia, Polecane