Hakuna Matata

8 czerwca 2019 r., podczas 202. Kapituły Generalnej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów), bracia delegaci podjęli decyzję o powstaniu nowej prowincji zakonnej w Kenii, która dotychczas była Kustodią św. Franciszka z Asyżu należącą do Prowincji św. Maksymiliana M. Kolbego.

Wydarzenia związane z Kapitułą można śledzić na stronie www.capgenofmconv.org